ddgw.net
当前位置:首页 >> 824 8列竖式计算 >>

824 8列竖式计算

824÷8=103 103 8|824 ̄ 8 24 24 0

912÷8列竖式计算如下图所示:1、将912、8、竖式除号按照竖式除法计算格式写好.2、从最高位开始除起:百位上:9÷8=11,把得数1写在竖式除号的百位上,把余数1与下一数位的1合成11,并入下一数位的除法.3、十位上:11÷8=1

824÷8=800÷8+24÷8=100+3=103

617÷6=102…5, 1026 617 6 . 17 12 . 5 824÷8=103, 1038 824 8 . 24 24 . 0 820÷4=205, 2054 820 8 . 20 20 . 0 702÷7=100…2, 1007 702 7 . 2 故答案依次为:102…5,103,205,100…2.

800÷8=100 24÷8=3 所以824÷8=100+3=103

4.64÷3.2=1.45 1.45 验算 3.2|4.64 ̄ ̄ 3.2 3.2 x 1.45 1.44  ̄ ̄ ̄ ̄ 1.28 16 16 1.28 16 3.2 0 4.64

524÷8=65.5

(1)36*18=648 36 * 18 288 36 648 (2)70-52.8=17.2 70 - 52.8 17.2 (3)38.8+5.02=43.82 38.8 + 5.02 43.82 (4)315÷4=78.75 78.75 4 315 28 35 32 30 28 20 20 0 (5)824÷8=103 103 8 824 8 24 24 0 验算: 103 * 8 824 (6)85*34=2890 85 * 34 340 255 2890 验算: 34 * 85 170 272 2890

你好,824÷7=117.7142…竖式计算如下图

(1)306*5=1530;(2)824*4=3296;(3)493÷8=61…5;(4)824÷4=206.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ddgw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com