ddgw.net
当前位置:首页 >> 列竖式小数除法100道 >>

列竖式小数除法100道

1÷0.5= 0.96÷3= 1.47÷0.7= 5.4÷6= 4÷0.8 = 4.2÷3.5=0.9÷0.01= 12÷0.3= 2.87÷0.7= 13÷4= 0.96÷0.3= 7÷0.25=3.2÷1.6= 19.6÷2= 8.8÷2.2=

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.844x0.966x0.177x0.23.4x307.5x800.99x0.13.3x4

1、÷2、34.5÷15=2.33、5.6÷4=1.44、1.8÷12=0.155、1.8÷2=0.96、7.83÷9=0.877、4.08÷8=0.518、0.54÷6=0.099、6.3÷14=0.4510、72÷15=4.811、14.21÷7=2.0312、24÷15=1.613、1.26÷18=0.0714、43.5÷29=1.515、18.9÷27=0.716、1.35÷15

(1)8.32÷4= (2)5.92÷1.6= (3)0.63÷0.15= (4)140.4÷18= (5)9.18÷9= (6)243.2÷6.4= (7)7÷0.28= (8)15.6÷2= (9)0.138÷0.15= (10)216÷2.7= (11)6.4÷32= (12)104÷0.52= (13)72÷3.8= (14)75.6÷1.8= (15)8.91÷0.27= (16)2.6÷0.13= (17)0.21÷1亥单忿竿莜放冯虱辅僵.4= (18)1.12÷0.56= (19)7.35÷2.1= (20)19.8÷45=

4.5*0.07= 6.3÷0.09= 2.5*3.6=19.8÷3.3= 5÷0.25= 0.76÷0.4=2.36*0.22= 2.8*4.58= 3.57÷4.2= 82.8÷36= 45*2.46= 3.6÷0.24= 382.5÷45= 6.4*5.48= 13.42*4.73 =9.65*8.12 = 7.23*1.2 = 6.3*12 =2.14*8.3 = 4.9*1.12 = 21.98*2.31 =0.24*28.37 = 29.13

1.2÷3 0.48÷6 4.6÷23 14*0.56.8÷4 0.72÷12 0.7*1.1 0.72÷4 9.6÷6 5.2÷13 12.5÷5 0.12*58÷0.5 0.32÷16 0.5*1.1 0.5+0.141.25*4 6.3÷2.1 0.92÷4 6÷1.20.4÷8 7.6-3.8 6.8÷1.7 0.56÷142.4÷0.6

1÷0.5= 0.96÷3= 1.47÷0.7= 5.4÷6= 4÷0.8 = 4.2÷3.5=0.9÷0.01= 12÷0.3= 2.87÷0.7= 13÷4= 0.96÷0.3= 7÷0.25=3.2÷1.6= 19.6÷2= 8.8÷2.2= 0.9÷0.15= 5.5÷0.55= 19.6÷4=0.756÷0.36= 0.96÷3= 1.47÷0.7= 5.4÷6= 85.44÷16 42.84÷7 101.7÷9 67.5÷15 230.4÷6 21.24÷36 0.736÷23 43.5÷12 35.21÷7 39.6÷24

2.8*0.4= 1.12 14-7.4=6.6,1.92÷0.04=48,0.32*500=160,0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6,4÷20=0.2,3.5*200=700,1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05,0.4*0.8=0.32,4*0.25=1,0.36+1.54=2 1.01*99=99.99,4

5.6*2.9 3.77*1.8 0.02*96 5.22*0.3 9.99*0.02 4.67*0.9 5*2.44 1.666*6.1 9.432*0.002 5.6*6.5 4.88*2.9 5.61*4.3 8.9*2.4 5.5*55 9.77*0.02 1.384*5.1 8.78*83 2.6*61 0.059*0.2 4.268*1.7 57*5.7 9.46*2.85 17.8*6.4 1.5*4.9 2.5*0.88 5.555*5.2 2.22*3.33 7.658*85 36.02*0.3 56.78*8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ddgw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com