ddgw.net
当前位置:首页 >> 二年级乘法口算题 >>

二年级乘法口算题

6*e68a84e8a2ad32313133353236313431303231363533313333656436616*3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2*1= 8*5+45= 9*2-1= 51-19-0= 8*0+49= 3*4*9= 7*0+31= 9-7-1= 32÷8*6= 42÷6*2= 12÷4÷3= 36÷9*5=144÷6÷4= 9*9-61= 72÷8-1= 99-9

66-8= 36÷4= 16÷3= 5÷5= 28÷5=7*5= 6*9= 17÷3= 1*3= 72-9=63÷9*8= 72-(72-63)= 37+58-45= 28-7*6=1、11除以5,商是( ),余数是( ). 2、36里面有( )个9.3、46里面有( )个十和( )个一. 4、3个十和6个一组成的数是( ).5

12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4= 23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4= 18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3= 30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9= 53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1= 40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2= 50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7= 32+4= 26

38+9= 28+21= 7-7= 72+17=8*1= 1*9= 100-70= 8*6=22+8= 3*4= 65+12= 3*4=1+4= 66-66= 9+1= 60-30=8-8= 31-9= 33+33= 6*5=1*1= 40-5= 3*3= 37-3=68-50= 0+38= 40+19= 65-55=42+6= 54+30= 9-8= 28+7=0+5= 4*9= 8-3= 42-6=0*5= 27-8=

1) 1000-600= 2) 440-40= 3) 43+17= 4) 150-80= 5) 20+90= 6) 400+80= 7) 120-50= 8) 18÷4= 9) 16÷8= 10) 6*7= 11) 73-38= 12) 18÷4= 13) 85-18= 14) 9+65= 15) 70+80= 16) 46-8= 17) 40+70= 18) 63÷9= 19) 6*7= 20) 8+9= 21) 740-40= 22) 600-100

口算题在线检测 口算题在线生成 使用说明10以内加减法20以内加减法30以内加减法50以内加减法100以内加减法4+3=5-0=4+4=3+3=3+1=2+9=9+9=3-0=5-5=3+3=8-0=4-1=0-0=7+9=8-6=7+9=6+8=6+7=6+4=3+5=3-2=6+8=8-4=7-6=0-0=0-0=7-3=

6 24 6 14 4 15 6 9 30 6 20 5 16 4 4 5 5 25 5 4 5 5 7 3 1 6 6 6 1 18 3 21 5 1 30 1 24 1 4 4 6 6 24 20 3 3 5 4 6 3 6 1 保证全对

5*7= 21÷3=8x2= 48÷6=6x3= 54÷9=

6+27= 23+14= 25+36= 38-19=32313133353236313431303231363533e58685e5 87+6= 3*9= 2-16= 42+39= 6*8= 二年级网权威发布二年级上册数学口算题练习,更多二

24÷4= 7+63= 9*4= 36÷6= 9*7=56÷8= 28+6= 7*5= 36+4= 30÷5=63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=8*2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4*2=

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ddgw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com